Qui som

Aquesta és una pàgina creada pel departament d'orientació de l'Escola Tecnos de Terrassa. El seu propòsit és oferir recursos per acompanyar l'alumnat i les famílies en els processos de presa de decisions sobre el seu futur en l'àmbit vocacional, acadèmic i professional d'una forma una mica més amena.

En els seus inicis la pàgina es va concebre com una ludificació en clau d'apocalipsi zombi per a la preparació de la visita al Saló de l'Ensenyament per a l'alumnat de primer de batxillerat. Però coincidint amb el procés de reformulació del projecte d'Orientació Acadèmica Professionalitzadora (OAP) del centre, hem optat per enriquir la web per incloure un espai de notícies dinàmic, uns itineraris guiats des de l'ESO i un repositori de recursos per consultar lliurement.

Els criteris a l'hora de seleccionar els materials que utilitzem i que recomanem a l'alumnat i les famílies es basen en la utilitat que considerem que pugui tenir cadascuna de les eines o informacions, i en cap cas pretenem beneficiar una entitat o un recurs respecte a un altre. 

De totes maneres, el procés d'acompanyament en la presa de decisions sobre el futur de l'alumnat és evidentment molt complex i no pretenem que quedi en mans d'una pàgina web, sinó que requereix la implicació de tota la comunitat educativa, des del professorat a les famílies. A banda de les activitats d'orientació establertes a les tutories (i a les matèries) i les consultes al servei d'orientació o el servei de psicologia del centre, creiem que aquest espai pot servir per donar eines a les famílies de totes les etapes educatives perquè es puguin involucrar en aquest procés.

Esperem, doncs, que malgrat que només es tracti d'un recurs més entre molts, l'eina sigui d'utilitat.