Missió 3: Cultura general antizombi (Batxillerat)

Si heu arribat fins aquí, és per diversos motius: en primer lloc, és evident que teniu una certa habilitat esquivant zombis desorientats. En segon lloc, és possible que tingueu molt interès en cursar estudis superiors, ja siguin universitaris, cicles formatius de grau superior o ensenyaments artístics o esportius superiors.

Aquests darrers són els principals motius relacionats amb l'itinerari acadèmic pels quals estudiar batxillerat, perquè més enllà del creixement personal que sempre es produeix durant l'etapa, no capacita específicament per cap ofici concret perquè és una formació de base.

El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics de trenta hores lectives setmanals. És una etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat.


Per accedir-hi, cal haver obtingut del Graduat de l'Educació Secundària Obligatòria (GESO) o algun títol de Tècnic de Cicles Formatius de Grau Mitjà o de Grau Superior. També es poden homologar estudis estrangers equivalents al GESO o al títol de tècnic.

El currículum de batxillerat està format per una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d'opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). Consta de tres modalitats:
Com decidir quina modalitat cursar i quines matèries escollir?

El primer que cal fer és informar-se sobre l'oferta de modalitats i de matèries. A la nostra escola malauradament no impartim la modalitat d'arts. La nostra distribució de matèries és aquesta, però les combinacions de matèries de modalitat poden variar en funció de cada centre:


Ara és el moment d'aturar-se i recuperar el paper on heu anat apuntant les coses que us agrada fer, les recomanacions que us han fet els tests d'autoconeixement i les professions que heu explorat pensant a llarg termini. I també és un bon moment per recuperar les converses que heu tingut amb els vostres amics i amigues, amb les vostres famílies, amb els tutors o tutores, amb el professorat d'aquella matèria... Perquè el més important per decidir la modalitat i les matèries de batxillerat és:

1. Escollir la modalitat i les matèries que més us agradin.
2. No perdre de vista què volem fer després del batxillerat. Hem d'escollir un itinerari que encaixi amb els estudis universitaris o professionals que volem cursar més endavant. En les pròximes missions parlarem de les famoses Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i les ponderacions.

A més, si contempleu la possibilitat d'acabar anant a l'estranger, potser també us podeu plantejar cursar alguna doble titulació com ara el baccalauréat, el batxillerat internacional o el batxillerat amb el diploma Dual, el qual permet obtenir també la titulació del High School estatunidenc.

El treball de recerca és una matèria amb una dedicació horària aproximada de 70 hores i un pes del 10% de la qualificació de l'expedient de batxillerat. Això vol dir que pesa més que una matèria qualsevol. A més, és una oportunitat per iniciar-se en la investigació i la recerca a partir dels interessos de l'alumnat. És bo anar pensant en possibles temes pel treball i plantejar-se si es vol optar a algun dels premis per als treballs de recerca que s'entreguen cada any.


Parlant de premis, aquell alumnat que finalitza el batxillerat amb una qualificació mitjana igual o superior a 8,75 es pot presentar als premis extraordinaris de batxillerat. Els centres educatius també poden concedir una matrícula d'honor per cada 20 alumnes i una altra si en resulta una fracció sobrant sobre el total de l'alumnat avaluat a segon de batxillerat. En aquests casos, d'alumnat que hi pot optar ha de comptar amb una qualificació mitjana igual o superior a 9.

Com hem dit abans, per decidir quin batxillerat fer serà molt important pensar què farem quan l'acabem. És per això que encara no farem cap llista de preferències a no ser que ho tinguem molt clar. Haurem d'esquivar uns quants zombis més pel camí.


En acabar el batxillerat teniu diverses opcions per seguir-vos formant: