Missió 6: Explorem (Universitat)

Si esteu pensant en cursar estudis universitaris a Catalunya, l'Unportal és la vostra eina. A diferència de les pàgines pròpies de les universitats, l'Unportal sintetitza tota l’oferta universitària i permet fer comparacions de graus similars entre diferents facultats. Per accedir-hi necessitarem l'usuari i la clau que teniu penjats a la vostra aula. Per fer memòria podeu pensar en el simpàtic alienígena creat per Spielberg i els dos darrers dígits de l’any de la proclamació de la Segona República, o simplement consultar-ho al campus de tutoria.


Es pot accedir a la universitat per diverses vies, però les més habituals en el cas del nostre alumnat són o bé a través de batxillerat i les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), o a través dels cicles formatius de grau superior.

L'accés a les universitats públiques depèn de l'oferta de places i la demanda de l'alumnat que vol cursar els estudis. Si hi ha més demanda que oferta, s'utilitza la nota d'admissió com a criteri d'accés. Per tant, és molt important consultar les notes de tall. Encara que siguin relatives al curs anterior, ens poden orientar perquè ens indiquen la nota més baixa que va permetre a un alumne o alumna accedir a cada grau. Si uns estudis tenen les notes de tall de l'any passat molt elevades, és molt probable que aquest any també ho siguin i viceversa.

Com s'obté la nota d'admissió?

En el cas de l'alumnat provinent de batxillerat:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a * M1 + b * M2

On:
Nota d'accés = mitjana de batxillerat (60%) i fase general de les PAU (40%)
M1, M2 = dues matèries (com a màxim) superades en la fase específica de les PAU que, un cop ponderades, proporcionin millor nota d'admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Degut a l'existència de les ponderacions, és fonamental que l'alumnat d'ESO que es planteja fer batxillerat amb l'objectiu d'anar a la universitat, pensi també quins estudis universitaris voldrà cursar. Les matèries de modalitat que esculli haurien d'anar en funció de les matèries que ponderin per accedir a aquests estudis.

En el cas de l'alumnat provinent de cicles formatius de grau superior:

Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2

On:
NMC = Nota mitjana del cicle formatiu de grau superior
M1, M2 = dues matèries (com a màxim) superades en la fase específica de les PAU que, un cop ponderades, proporcionin millor nota d'admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

També hi ha estudis universitaris que requereixen la superació d'una Prova d'Aptitud Personal, com és el cas d'Educació Infantil i Primària o Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. I en el cas dels centres privats també ens podem trobar proves d'accés específiques que siguin complementàries a les PAU.

Si teniu clar què voleu estudiar, podeu optar pel cercador de l'Unportal i anar directament als graus que siguin del vostre interès. De cara a escollir universitat és interessant que valoreu factors com aquests:
 • Pla d’estudis
 • Nota de tall
 • Horari (recordeu que també tenim la UOC)
 • Cost estimat (i beques disponibles)
 • Mobilitat

Si dubteu entre diversos graus, teniu altres opcions. És interessant mirar els rànquings de Top 20 en qüestions tan diverses com els estudis més demandats, els que tenen menys abandonament, els que tenen una taxa major d’inserció laboral, els més ben valorats pels alumnes o els que tinguin menys zombis al campus...


Si us perdeu entre els centenars de graus existents, podeu començar per les branques de coneixement i anar concretant. També és recomanable posar-se al dia amb els nous graus: només de cara al curs vinent es preveuen 16 títols de nova creació. Els graus en anglès o les dobles titulacions també us poden ajudar a decidir. Quan estigueu "sondejant" uns estudis podeu considerar, a banda dels aspectes anteriors:
 • Perfil d'ingrés
 • Sortides professionals
 • Especialització (pots consultar els màsters universitaris)
 • La secció "Si t'interessa aquest grau també et pot interessar..." (al marge dret)

A tot això hi heu d'afegir el fet de parlar-ho amb els companys i companyes, amb la família, amb el professorat... També podeu consultar aquests vídeos amb experiències d'alumnat universitari per tenir més informació. Tot suma per acabar amb la turba de zombis desorientats que ens persegueix.

 Quan tingueu clar el grau que voleu cursar, agafeu el paper i el bolígraf (qui sap fins quan disposarem de subministrament elèctric) i escriviu les dades següents:

PRIMERA OPCIÓ
 • Nom del grau:
 • Universitat:
 • Ubicació:
 • Nota de tall:
 • Assignatures que ponderen 0,2:
 • Cost:
 • Data jornada portes obertes:
 • Preguntes?:


Ara sí que ja podem anar directament a la Missió 7: Decisió final?