Recursos

Tot seguit trobareu un conjunt de recursos digitals que poden ser útils per a l'acompanyament en l'obtenció d'informació, els processos de reflexió i la presa de decisions en l'àmbit vocacional, acadèmic i professional. 

Especial confinament

Generals
 • Estudiar a Catalunya: pàgina de la Generalitat amb informació sobre els diversos estudis i els processos de preinscripció. Un bon punt de partida és el mapa del sistema educatiu.
 • Educaweb: portal d'educació amb múltiples recursos que van des de tests d'orientació a diccionaris de professions. Absolutament imprescindible.
 • Unportal: portal amb informació sobre l'educació superior a Catalunya. Si no teniu la contrasenya d'accés, la podeu sol·licitar al vostre tutor o tutora.
 • Saló de l'ensenyament: el saló de referència del món educatiu.
 • El diari de l'educació: a la secció d'orientació s'hi poden llegir notícies i articles d'opinió.
 • Y ahora qué: revista d'àmbit estatal amb notícies sobre estudis i professions.
 • Orientadora virtual: espai amb preguntes sobre orientació i respostes d'orientadors professionals.

Autoconeixement
 • Qüestionari d'autoconeixement: qüestionari molt exhaustiu que proporciona dades concretes sobre els àmbits professionals coincidents amb el conjunt de respostes donades.
 • Test d'interessos professionals: test de Barcelona Activa per descobrir les ocupacions més alineades amb els interessos i motivacions de cadascú. 
 • Test d'orientació GR: qüestionari del portal educaweb per aprofundir en l'autoconeixement i reflexionar sobre les preferències de cara a futurs estudis i ocupacions.
 • Test d'orientació del portal "preparats.cat": qüestionari breu amb preguntes molt senzilles que acaba suggerint possibles estudis i camins professionals.
 • Enquesta d'intel·ligències múltiples: qüestionari de la Generalitat per conèixer millor les pròpies capacitats i ajudar a escollir un itinerari acadèmic adequat.
 • Pren decisions sobre el teu perfil: itinerari de Barcelona Activa per reflexionar sobre els propis interessos i el perfil professional.
 • Test CLOE: enquesta del Servei d'Ocupació de Catalunya per ajudar a definir els objectius professionals.

Per a les famílies

ESO

Batxillerat

Proves d'Accés a la Universitat (PAU)
 • Informació PAU: informació general sobre el calendari i les característiques dels exàmens de cada matèria de les PAU.
 • Notes de tall 2019: document amb les notes de tall del darrer any.
 • Ponderacions 2020: document amb les ponderacions establertes per al 2020.
 • Proves d'Aptitud Personal (PAP): informació sobre les proves necessàries per accedir als estudis com Educació Infantil i Primària, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o Traducció i Interpretació, entre altres.
 • examenselectivitat.cat: portal amb exercicis d'exàmens d'altres anys ordenats per temes.
 • preparats.cat: portal amb recursos sobre la selectivitat que van des d'exàmens d'altres anys a una calculadora de la nota d'accés.
 • Posa't a prova: qüestionaris en línia amb preguntes del temari de les matèries que van a les PAU.
 • Seleactivitat: portal amb exàmens d'altres anys i apunts diversos.
 • Selecat: portal amb exàmens d'altres anys (des del 2000).
 • Consells contra l'estrès: des d'adolescents.cat ens recomanen set "trucs" ben senzills per combatre l'estrès.

Universitat
 • Canal Universitats: el portal oficial del departament amb informació sobre tots els estudis universitaris.
 • Unportal graus universitaris: cercador de cursos, orientacions per a escollir els estudis universitaris, rànquings de graus... Imprescindible.
 • Sinspira: vídeos amb experiències d'alumnes universitaris i de graus que poden ajudar a decidir quins estudis cursar.
 • Agència per a la qualitat dels estudis universitaris: informació sobre la qualitat dels ensenyaments universitaris catalans.
 • U-Ranking: rànquing de les universitats espanyoles.
 • Beques i ajuts: recull de beques per als estudis universitaris.
 • Glossari: recull de conceptes i acrònims relacionats amb els ensenyaments universitaris.

Cicles formatius

Ensenyaments artístics i esportius

Món laboral

Voluntariat

Terrassa

Estudiar a l'estranger
 • jove.cat: pàgina de la Direcció General de Joventut amb programes i ajuts per estudiar a l'estranger.
 • Universia: portal sobre universitats amb informació sobre els estudis a l'estranger organitzada per països.
 • Estudiar a l'estranger: pàgina de l'Ajuntament de Barcelona amb recursos per informar-se sobre estudiar a l'estranger.
 • Educaweb estudiar a l'estranger: espai d'orientació acadèmica amb informació sobre els estudis a l'estranger.

Altres