Missió 4: Aprenentatges tècnics (Cicles Formatius)

Si estàs a punt de començar aquesta nova missió antizombis desorientats, és perquè o bé estàs acabant l'ESO i contemples fer un cicle formatiu de grau mitjà o bé estàs acabant batxillerat i et ronda pel cap cursa un cicle formatiu de grau superior. Com sempre, anem a informar-nos.

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. Aquests estudis s'organitzen per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s'obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior. A diferència del batxillerat, que es considera una formació de base, la formació professional és una formació específica.


Els Cicles Formatius de Grau Mitjà

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal complir amb un dels requisits següents: tenir el títol de graduat de l'ESO, tenir el títol de tècnic, haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà, haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o superar la prova d'accés (per la qual cal tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova).

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

A l'hora d'escollir quin cicle cursar, cal tenir en compte tot allò que ha anat sortir en relació a les activitats d'autoconeixement i, sobretot, pensant en quin ofici us agradaria tenir. La pàgina de l'Unportal sobre cicles de grau mitjà és una molt bona eina per buscar els cicles que s'ajustin als vostres interessos. També podeu fer una ullada a la secció de rànquings.

Les persones que superen un cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic (i, per tant, un ofici) que els permet accedir al batxillerat, a un cicle de grau superior de formació professional o directament al món laboral.


Els Cicles Formatius de Grau Superior

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal complir amb un dels requisits següents: tenir el títol de batxillerat, tenir el títol de tècnic de formació professional, tenir qualsevol titulació universitària o haver superat una prova d'accés (per la qual cal tenir, com a mínim, 19 anys l'any en què es fa la prova).

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Com en el cas dels CFGM, per decidir quin cicle volem fer és molt important pensar en allò que ens agrada i en com ens veiem d'aquí a uns anys. La pàgina de l'Unportal dedicada la FP de grau superior és un recurs molt útil per buscar cicles i els centres que els imparteixen. I també té un Top 10 molt interessant.

Les persones que superen un cicle de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o directament al món laboral.

 Seguim adquirint coneixements i eines que ens permetran evitar caure en mans dels zombis desorientats: