2 de des. 2020

Notes de tall 2020; del principi al final del procés. Quadre comparatiu.

 Aquí podeu veure les variacions sofertes en la nota d'accés dels diferents graus de les universitats públiques catalanes al llarg de tot el procés, des del juliol fins a l'octubre.

WILL ROBOTS TAKE MY JOB?

Saps que el 89 % de feines de conductors professionals (camioners, taxistes, repartidors...) és molt probable que hagin desaparegut al llarg de les dues properes dècades?

A la web willrobotstakemyjob.com pots veure la probabilitat que una feina sigui reemplaçada per la IA (inteligència artificia) en els propers anys.

Aquestes estimacions parteixen de l'estudi que, el 2013, van realitzar Carl Benedikt Frey i Michael A. Osborne, titulat "The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerization?" per a 702 ocupacions detallades, mitjançant un classificador de processos de Gauss.

Segons les seves estimacions, al voltant del 47 per cent de l'ocupació total dels EUA està en risc. Tot i que l’informe és específic per al mercat laboral nord-americà, és fàcil veure com es podria aplicar a tot el món.

A més a més s'hi ha afegit informació de l'Oficina d'Estadístiques Laborals  dels EUA per proporcionar informació addicional sobre els llocs de treball.

5 de nov. 2020

Xerrada en l'àmbit de biociències

 El declivi dels pol·linitzadors i com aturar-lo.” serà la conferència que es farà a l'escola a càrrec del  Sr. Anselm Rodrigo, professor del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB. Serà el divendres, 20 de novembre de 2020, de 10 a 11:30 h i està dirigida a alumnes de 1r de Batxillerat interessats en Biociències.


20 d’oct. 2020

Forta demanda en els cicles formatius de l'àmbit industrial.

 Un 28% dels joves catalans menors de 25 anys es troben en situació de desocupació. La xifra conviu amb una dada contradictòria: l’existència de sectors de la producció que necessiten urgentment treballadors que el món educatiu no els proporciona. Traslladat a l’àmbit de la Formació Professional, això significa que hi ha cicles formatius que garanteixen un bon futur laboral però que no troben prou estudiants interessats. Tot i que el desinterès és encara lluny d’eradicarse, les dades de preinscripció del curs 2020-2021 permeten albirar una millora de la situació.

La major part dels cicles de l’àmbit industrial, per exemple, ofereixen cada any més places de les que es demanen, cosa que ha comportat que en els últims anys hi hagi hagut un elevat nombre de vacants en aquests estudis. En els dos últims anys, però, s’ha començat a observar un canvi de tendència, com ho acrediten els resultats de la preinscripció del curs vinent, del qual ja es disposa de dades provisionals.

Demandes a l’alça

D’acord amb aquestes dades, famílies com Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica i Instal·lació i manteniment han experimentat un augment del nombre de sol·licituds. Pocs dies després de tancar la preinscripció, el director general de Formació Professional, Joan Lluís Espinós, celebra que les demandes de cicles industrials hagin tornat a créixer, com ja va passar l’any passat, tot i que continua havent-hi un problema amb les dones, poc representades. “En l’àmbit industrial, el nombre de noies és molt baix. Està per sota del 10% del total d’alumnes”, destaca.

Els majors increments

A la família d’Energia i aigua s’han registrat els increments més grans de preinscrits, tot i que el volum de demandants és menor en comparació amb la resta de famílies professionals industrials. El Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en Gestió de l’Aigua, per exemple, ha passat de les 7 sol·licituds d’ara fa un any a 48. A la família d’Electricitat i electrònica, que l’any passat va créixer força i que en aquesta preinscripció s’ha mantigut estable, sobresurt el CFGS de Sistemes electrotècnics i automatitzats, amb 295 sol·licituds, un 7% més que el 2019. Els cicles d’Instal·lació i manteniment han registrat un fort increment, però bona part d’aquest bon resultat es concentra en el CFGS de Mecatrònica Industrial. A Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), Soldadura i caldereria i Instal·lacions frigorífiques i de climatització continuen en línia ascendent. Aquests 2020, els estudis de la fusta i el moble també han guanyat alumnat.

Oportunitats de negoci perdudes

Per què estudis professionals amb bones perspectives d’inserció laboral no interessen els joves, que s’inclinen per cicles massificats i amb pitjors perspectives? El problema no només rau en els joves, sinó també en les oportunitats de negoci que perden les empreses per manca de personal. Fernando Manzano, director de Formació Professional de Jesuïtes Educació, posa l’exemple del sector del manteniment industrial, necessitat de treballadors qualificats: “Moltes d’aquestes empreses treballen amb licitacions públiques i necessiten certificar que tenen gent titulada. Si no, no entren en el joc”, assegura.

Gent gran per substituir els joves

Estudis com el Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) en Instal·lacions frigorífiques i de climatització són paradigmàtics. “Per a un alumne de l’ESO no és atractiu, malgrat que amb dos anys ja tens un carnet d’instal·lador que et permet guanyar-te molt bé la vida”, diu Manzano “Després, si vols, pots fer un grau superior, però ja és un cicle finalista”, afegeix. Manzano explica que la falta de demanda els va dur, “fa uns quatre anys, a buscar gent aturada de 30, 40 o més de 40 anys. Al 2016, a finals de la crisi, hi havia molta gent en aquesta situació”.

Qüestió d’imatge

Oficis tradicionals com la fusteria pateixen una situació semblant. “Els fusters estan desbordats de feina. Tenim greus problemes per cobrir les demandes de personal de taller de les empreses. La falta de joves és alarmant”, explica Salvador Ordóñez, coordinador del Gremi de la Fusta i el Moble. “La imatge social existent no es correspon amb la realitat del sector”, afegeix. “La gent pensa en un fuster i veu una persona gran, plena de pols, amb un llapis a l’orella i que li falta una falange. Un jove de 17 o 20 anys no vol això, per més que li diguis que en un o dos mesos haurà trobat feina de la seva especialitat “, analitza, tot aclarint que la tecnologia també ha entrat en la indústria de la fusta, altament especialitzada.

Els cicles de Formació Professional de l’àmbit industrial i els oficis manuals poden presumir d’unes taxes d’inserció laboral molt altes. Aprofitar el potencial ocupacional d’aquests estudis és un dels reptes del Departament d’Educació, que en els darrers anys intenta atraure estudiants cap a aquests cicles.

Dones amb sous més alts

Per subratllar les possibilitats que ofereixen aquests estudis, Espinós apel·la a l’estudi d’inserció que cada any elabora Educació amb el Consell General de Cambres de Catalunya: “És una bona eina, un indicador molt clar que mostra que aquests cicles tenen insercions altíssimes i sous molt per sobre de la mitjana”.  “A més, en l’àmbit industrial les dones són les que tenen sous més alts, malgrat que en ser tan poques resulti poc significatiu”, destaca el director general de Formació Professional.

Els estudis de grau amb menys desercions a 1r

 

9 dels 20 graus amb menys abandonament a 1r són de Magisteri o Medicina

Gairebé la meitat dels estudis de les universitats públiques que ocupen les 20 primeres posicions del rànquing de graus amb menys abandonament a primer curs tornen a ser d’Educació Infantil, Educació Primària i Medicina, com ja succeïa l’any passat, d’acord amb les últimes dades de la Secretaria d’Universitats, que corresponen als estudiants que van accedir a la universitat el curs 2017-2018.

A les universitats privades i els centres adscrits (on la matrícula també és a preu privat), 8 de les 20 titulacions més ben situades en aquesta mateixa classificació pertanyen als graus d’Infermeria i Magisteri.

Educació Social de la UdG encapçala la classificació

La nova taula dels estudis impartits pels centres públics que registren menys desercions durant el primer any està liderada aquesta vegada pel grau d’Educació Social de la Universitat de Girona (UdG), que ofereix 60 places, amb una taxa d’abandonament de l’1,7%.

Els graus que apareixen més freqüentment al rànquing, però, són els d’Educació Infantil (UB, UAB i URV), Educació Primària (UdL i dos de la URV) i Medicina (UAB i els dels campus Clínic i Bellvitge de la UB). Entre la primera i la vintena titulació de la taula (Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades de la UPF, amb un 6,2% d’abandonament),  només hi ha 4,5 punts percentuals de diferència.

Tres enginyeries

Al rànquing també hi trobem dos estudis d’enginyeria més (Enginyeria Biomèdica UB i Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte del campus de Terrassa de la UPC); dos graus d’Infermeria (campus de Tortosa de la URV i campus d’Igualada de la UdL); dos títols de Criminologia (UAB i UPF); Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (INEFC adscrit a la UB); Fisioteràpia URV, i Comunicació Audiovisual UPF.

El rànquing de centres privats

Al capdavant de la classificació de centres privats hi ha 5 titulacions que no registren cap abandonament (Educació Infantil + Educació Primària de la UVic-UCC;  Direcció d’Empreses + Dret d’Esade;  Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries CESDA-URV;  Humanitats i Estudis Culturals UIC, i Turisme + Màrqueting de Mediterrani-UdG).

El grau que es troba més freqüentment a la taula és, però, el d’Infermeria (Hospital del Mar-UPF;  Sant Pau-UAB;  Sant Joan de Déu-UB, i Tecnocampus-UPF), al costat del de Magisteri, que hi té tres representants:  el doble grau de la UVic i els títols  d’Educació Infantil i d’Educació Primària de Blanquerna-URL.

20 de jul. 2020

Milloren els salaris i la contractació indefinida dels titulats universitaris

9 de cada 10 graduats treballen 3 anys després d’haver obtingut el títol, segons l’últim estudi d’Inserció Laboral dels titulats universitaris realitzat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que mostra la radiografia de la situació laboral dels graduats que s’han titulat tres anys abans.
El percentatge d’ocupació es manté estable respecte al registrat el 2017, quan es va fer l’últim estudi, però els resultats del 2020 indiquen que els nous titulats treballen en millors condicions: la titulació s’ajusta més a la formació cursada i ha augmentat tant la taxa de graduats que treballa amb contractes indefinits com la dels que se situen a la franja de salaris més elevats, per sobre dels 2.000 euros mensuals bruts.
Aquesta és una de les principals conclusions de la 7ª edició de l’enquesta, realitzada durant el primer trimestre de l’any i en què han participat 14.849 titulats de les 12 universitats de Catalunya de la promoció 2015-2016.

Sous de més de 2.000 e

L’indicador que ha experimentat un creixement més important respecte el 2017 és el de la remuneració dels nous titulats. L’informe del 2020 assenyala un increment de 7 punts del percentatge de graduats que cobren més de 2.000 euros mensuals bruts, que en 3 anys ha passat del 42,9% al 50% i que converteix l’última taxa en el pic més elevat de la sèrie des del 2008.
En relació amb l’anterior edició, també ha millorat, en 6 punts, la contractació indefinida, amb un creixement del 49,9% al 56%.

Diferències entre àmbits

El retrat, però, presenta moltes diferències en funció de l’àrea a la qual està adscrita la titulació: l’àmbit d’Enginyeria i Arquitectura és, amb diferència, el que registra els millors indicadors (75% de salaris a la franja alta i 72% de contractes indefinits).
En l’apartat d’ingressos, els altres àmbits queden molt lluny d’aquest percentatge: la taxa dels que guanyen més de 2.000 euros anuals bruts és del 48% a Ciències Experimentals, 43% a Salut, 41% a Ciències Socials i 26% a Humanitats.
Pel que fa al percentatge de contractes indefinits, l’àmbit de Ciències de la Salut se situa a la cua (43%), seguit del d’Humanitats (46%), Ciències Experimentals (47%) i Ciències Socials (57%).

El vincle de la feina amb el títol

Un altre indicador que permet visualitzar la qualitat de l’ocupació és la vinculació de la feina amb la titulació cursada. També aquí hi ha hagut una evolució positiva: segons l’enquesta del 2020, el 87% dels titulats que treballen fan funcions de nivell universitari i tres de cada quatre, el 74,6%, realitzen una feina específica de la titulació. Els dos indicadors milloren respecte a l’edició passada, quan els percentatges se situaven en el 83% i el 70% respectivament.
Malgrat que tant l’ocupació com l’adequació als estudis de la feina han millorat en tots els àmbits de coneixement, novament però, el retrat és desigual.  Així, les taxes d’ocupació oscil·len entre el 93% dels estudis d’Enginyeria i Arquitectura o el 92% de Ciències de la Salut, i el 82% dels d’Humanitats.

Feines específiques

Pel que fa a realització de feines específiques de la titulació, el rànquing l’encapçalen els estudis de Salut, amb un 85% d’adequació, seguit dels d’Enginyeria i Arquitectura i els de Ciències Socials (75% en els dos àmbits), Ciències Experimentals (68%) i Humanitats (53%).

1 de juny 2020

Les professions mes demandades i amb major sou de Catalunya

Mitjançant una taula interactiva, la Cambra de comerç de Barcelona dóna a conèixer quines són les professions amb major demanda i els nivells salarials de cada una d’elles.
 
Els resultats d’aquesta taula mostren tant la situació dels graus universitaris com dels cicles d’FP, i són fruit d’una anàlisi de gairebé 300.000 ofertes laborals a partir de dades d’InfoJobs. 

Enllaç AQUÍ

25 de maig 2020

Informació sobre les Beques IQS

Donada la situació tan excepcional des de l'IQS informen que han adaptat la Beca a l’Excel.lència Acadèmica, de manera que el criteri passa a ser que hi poden accedir tots aquells alumnes amb una nota de Batxillerat superior a 8,5 sobre 10, sense computar-se, per a res, la qualificació de selectivitat.
Podeu consultar aquí les bases de la Beca Excel.lència i de la Beca Ajut Familiar.

29 de maig JPO virtual de la UPC

Amb la suspensió de les activitats presencials per la pandèmia del coronavirus (COVID-19), us informem que la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha programat un conjunt de sessions informatives virtuals orientades a donar a conèixer la seva oferta d’estudis de grau.

Al web de la UPC trobareu les dates, els horaris i els formularis d’inscripció per participar en les diferents sessions informatives virtuals programades per les escoles i facultats de la UPC. El proper 29 de maig tindrà lloc una nova sessió conjunta virtual.

Webinar "És l'hora de triar #TIC!" 28 de maig a les 18 h.

Si l’any que ve comences la Universitat i t’interessen els estudis d’enginyeria, no et pots perdre, el proper dijous 28 de maig, a les 18 h, el webinar "És l'hora de triar #TIC!", en què participarà la directora de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus, Ester Bernadó, juntament amb altres experts del sector, i que compta amb el suport d'Oracle4Girls.

Hi participaran els principals actors de les universitats i escoles universitàries, en un diàleg obert amb els participants que es podrà allargar més enllà de la sessió.

22 de maig 2020

Graus relacionats amb l'alimentació. Una sortida amb sous alts.


Dos graus universitaris monopolitzen la formació d’especialistes en alimentació des de la vessant de les Ciències de la Salut: Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments. Des de les facultats de Farmàcia, Medicina, Ciències de la Salut o Veterinària, sis universitats ofereixen algun d’aquests graus. La Universitat de Barcelona (UB) i la de Lleida (UdL) els oferten tots dos. La UdL és l’única que ha adscrit els estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments a la branca de coneixement de Ciències i els imparteix des de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària.

Lleida és l’únic indret on els estudis de Nutrició es poden simultaniejar des del primer any amb els de Fisioteràpia, la qual cosa possibilita obtenir el títol en cinc anys. La UB fa el mateix amb Farmàcia, una fórmula que té una durada teòrica de sis anys. Blanquerna (Universitat Ramon Llull) permet combinar-los amb Fisioteràpia, Farmàcia, Infermeria i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), però a partir del segon any dels estudis.
  
Matèries que ponderen
Les assignatures que proporcionen un plus de puntuació a la fase específica de la Selectivitat als estudiants que volen accedir als graus de Nutrició –centrats en l’estudi de les necessitats fisiològiques i les situacions patològiques derivades de la ingesta d’aliments– i Ciència i Tecnologia dels Aliments –focalitzats en la gestió, producció i control alimentari i la investigació i creació de nous productes– són gairebé les mateixes: Biologia, Física i Química ponderen un 0,2 en els dos casos;  Matemàtiques un 0,1 a Nutrició i un 0,2 a Ciències i Tecnologies dels Aliments,  i Tecnologia Industrial un 0,1 en aquests últims estudis.

Les enginyeries alimentàries
Hi ha un segon grup de titulacions universitàries vinculades als aliments: les enginyeries. El campus de Castelldefels de la Politècnica (UPC) en programa dues: Enginyeria Alimentària i Enginyeria en Ciències Agronòmiques; la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona n’oferta tres, Enginyeria de Processos Alimentaris, Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (de tres anys de durada), i el doble títol d’Enginyeria Química + Tècniques de Bioprocessos Alimentaris; la UdL imparteix Enginyeria Agrària i Alimentària, i la Universitat de Girona (UdG), Enginyeria Agroalimentària.

Sous alts
L’oferta, concentrada en aquestes quatre universitats públiques, suma unes 250 places, de les quals aquest curs se n’han omplert 210. Els sous dels titulats de la major part d’aquestes enginyeries superen els 2.000 euros mensuals bruts tres anys després d’haver-se graduat, segons l’Agència per a la Qualitat Universitària (AQU), o sigui, es troben a la franja alta de les remuneracions del col·lectiu de nous titulats.


Títols híbrids
A banda, la carta dels estudis relacionats amb l’alimentació inclou tres títols híbrids, en el sentit que resulta més difícil encabir-los en les dues classificacions anteriors: Innovació i Seguretat Alimentària (UdG), estrenat el 2014; Enologia, impartit en solitari per la URV, i Ciències Culinàries i Gastronòmiques, un grau interuniversitari en què participen la UB – a través d’un dels seus centres adscrits (CETT) i de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació-, i la UPC (Escola Superior d’Agricultura).

20 de maig 2020

Canal Universitats estrenarà un itinerari de resolució de dubtes freqüents i un xatbot per informar sobre el calendari i les notes de tall de la PAU

 • El Consell Interuniversitari de Catalunya presenta, des d’avui, a la Fira Campus Virtual l’oferta de titulacions universitàries per al curs vinent 
 • La Fira Campus Virtual, organitzada per Fira Barcelona, substitueix els salons de l’Ensenyament i Futura suspesos al març arran de la COVID19
El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) –adscrit a la secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement– participa, des d’avui, a l’edició virtual dels salons de l’Ensenyament i Futura que, excepcionalment, substitueix els que s’havien d’haver celebrat presencialment al març i es van suspendre arran de la pandèmia causada per la COVID19. Fins aquest diumenge, aquestes dues cites coincidiran enla plataforma online Fira Campus Virtual, que serà accessible des de qualsevol dispositiu, ja sigui ordinador, mòbil o tauleta. 

19 de maig 2020

La prova d'accés a la universitat (PAU) s'allargarà un dia més per complir amb les mesures sanitàries necessàries arran de la COVID

 • Els exàmens tindran lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària
 • La PAP per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària s’endarrereix al 15 de juliol
 • Les PAU per a més grans de 25 i 45 anys també canvien de data i es faran el 18 de juliol

La convocatòria ordinària de la prova d’accés a la universitat (PAU) prevista inicialment per als dies 7, 8 i 9 de juliol, s’allargarà un dia més fins al 10 de juliol donades les circumstàncies excepcionals causades per la COVID-19,. La decisió de realitzar les proves en quatres dies respon a la necessitat de fer una nova distribució de les franges horàries per tal de donar compliment a les mesures de seguretat imposades per les autoritats sanitàries. Els propers dies es farà públic al web, l’horari dels exàmens.

15 de maig 2020

Noves titulacions que s'estrenen el curs 2020-21

Música i matemàtiques (UPC-ESMUC), ADE i Química (UB) i Arqueologia i Història (UB) són algunes de les 7 noves dobles titulacions per aquest curs i a preu públic.

Però n'hi ha més. Consulteu-ho aquí.

12 de maig 2020

Portes obertes virtuals a la UPC.
Feu un cop d'ull a les dates que cada grau té assignat per fer les seves portes obertes.

7 de maig 2020

Fira virtual de graus UAB

El divendres 15 i el dissabte 16 de maig la UAB fa una fira virtual de graus on podràs fer videoxats amb professorat i amb UABers de totes i cadascuna de les facultats i escoles del campus. Aconsegueix tota la informació i resol dubtes sense sortir de casa.
Si vols saber quines sortides professionals té el grau que t'interessa, com és la vida universitària, com funcionen les pràctiques en empreses, quins són els programes de mobilitat de què disposa la UAB... no et perdis la Fira de graus de la UAB. Pots connectar-te des de casa, gratis i, si vols, pots assistir-hi acompanyat de la teva família. Inscriu-t'hi ara!

29 d’abr. 2020

Recursos pels alumnes de 4t d'ESO

Per aquells que esteu acabant 4t d'ESO i esteu ben desorientats us proposem tres activitats per explorar el vostre futur. Les podeu fer totes tres o només alguna que creieu que us pot aportar més.

- Vídeo de la Sra. Carmen Carreño. - us permetrà reflexionar sobre què hi ha darrere de les coses que us agraden. Quines vocacions personals i professionals s'amaguen darrere d'allò que ens agrada o interessa?
Què he de fer? Veure el vídeo i anotar les coses que em venen al cap imaginant que ets tu qui fa la xerrada.

- Explorar sectors industrials i ocupacions. - us permetrà explorar professions per sector industrial i veure'n el nivell d'ingressos, quines feines estan sent més demandades i també us obriran els ulls a altres ocupacions dins l'àmbit que us interessa que mai us haguéssiu imaginat que existissin.
Què he de fer? Entrar a la web i anar a l'apartat "Explore industry sectors". Anotar un mínim de 3 opcions que em criden l'atenció de com a mínim dos sectors diferents.

- Tendències del mercat laboral. - us permetrà estar a l'última de cap a on es mou el mercat laboral. En aquesta pàgina, l'empresa InfoJobs, va penjant notícies del mercat laboral. Estigueu atents a la part baixa de la pàgina, on diu "Otras notícias del mercado laboral".
Què he de fer? Entrar a la web i cercar notícies que m'aportin informació sobre els sectors laborals del meu interès o bé sobre competències i actituds que es valoren en el treball.

Us donem la benvinguda a la pàgina web "zombis desorientats"

Benvinguts i benvingudes a la pàgina web "zombis desorientats", un recurs d'orientació acadèmica i professional de l'Escola Tecnos de Terrassa.

Aquesta pàgina va néixer fa uns anys amb l'objectiu de ludificar les activitats de preparació de la visita al Saló de l'Ensenyament del nostre alumnat de primer de batxillerat (d'aquí ve l'estètica apocalíptica). Atesa la situació actual, però, hem considerat que seria útil enriquir-la amb més recursos per complementar les activitats d'orientació que habitualment es duen a terme al centre.

La navegació per la web és ben senzilla. Al menú superior trobareu els apartats principals de la pàgina:
 • Notícies: espai dinàmic per anar penjant notícies i informacions sobre l'orientació que puguin ser d'interès per l'alumnat i les famílies que formen part de la nostra comunitat educativa. 
 • Missions: ludificació que pot ajudar a pautar el procés de reflexió, recollida d'informació i presa de decisions de l'alumnat d'ESO i batxillerat. Aquestes "missions", però, també poden servir a les famílies de tota l'escola per informar-se sobre les diverses opcions acadèmiques i professionals.
 • Recursos: repositori amb recursos classificats per temàtiques relacionades amb l'orientació que creiem que poden ser d'utilitat.
 • Qui som: informació sobre la pàgina.
 • Contacte: formulari per fer arribar dubtes, suggeriments o informar d'enllaços caiguts.

A la barra lateral també hi trobareu elements de navegació que poden ser útils:
 • FAQ's confinament: drecera a les preguntes freqüents pensades especialment per a l'alumnat de segon de batxillerat que s'ha d'enfrontar a la incertesa de l'accés a la universitat en el context actual.
 • Portes obertes virtuals: drecera als enllaços a les portes obertes virtuals organitzades per les universitats catalanes.
 • Subscripció a les notícies per correu electrònic.
 • Itinerari de les missions: enllaços a cada "missió" per si algú es perd a mig recorregut.
 • Etiquetes i arxiu del blog
 • Grups de Linkedin d'exalumnes i de la comunitat educativa de l'escola.

Esperem que els recursos us siguin d'utilitat.

Molta salut!

24 d’abr. 2020

La comissió organitzadora de la PAU implementa els criteris de flexibilització dels exàmens arran de la pandèmia de la COVID19


 • L’adaptació no comporta una reducció dels temaris que perjudicaria els estudiants de Batxillerat donada l’autonomia dels centres per programar continguts
 • Es flexibilitzarà l’optativitat ja existent en els enunciats dels exàmens per tal que l’alumnat pugui assumir el conjunt de la prova
 • La matriculació a la convocatòria ordinària s’amplia a un mes i serà única per a tot l’alumnat lliure, de CFGS i de Batxillerat, a partir del 15 de maig

La comissió organitzadora de la prova d’accés a la universitat (PAU), on estan representades les set universitats públiques del sistema universitari català, amb l’assessorament dels responsables d’elaborar els exàmens de cada matèria, ha aprovat els criteris de flexibilització que s’aplicaran als exàmens de les PAU fixats –a l’espera de l’evolució de les mesures per la situació d’emergència sanitària– per als dies 7, 8 i 9 de juliol en convocatòria ordinària. Aquests canvis eren necessaris després del cessament de l’activitat lectiva presencial per l’evolució de la COVID-19 que ha obligat a replantejar alguns aspectes relacionats amb la PAU com són el calendari i l’adaptació de les proves.

31 de març 2020

S'aprova el nou calendari de les proves d'accés a la universitat en convocatòria ordinària subjecte a l'evolució de la pandèmia

 • La PAU de juny tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de juliol
 • Les proves d’accés per a més grans de 25 i 45 anys se celebraran el 20 de juny
 • Les PAP per als graus d’Educació Infantil i Primària es traslladen al 19 de juny
 • Aquestes dates es mantindran sempre que la situació d'emergència sanitària per coronavirus ho permeti

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha aprovat avui les noves dates de celebració de les diferents proves d’accés a la universitat, en la seva convocatòria ordinària, així com les bases per a la flexibilització de l’opcionalitat en les matèries de la PAU 2020. El nou calendari està subjecte a l'evolució de la pandèmia per coronavirus i, per tant, "es mantindrà sempre que la situació d'emergència sanitària ho permeti", segons ha destacat el secretari general del CIC, Lluís Baulenas, a la finalització de la reunió que s’ha celebrat de manera telemàtica.