4 de maig 2021

Els graus més ben valorats pels titulats
En aquest enllaç podràs veure els resultats de l’última enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU), que el 2020 va demanar als graduats que van acabar el estudis el 2016 que puntuessin el nivell de formació teòrica i pràctica que van rebre en matèria de competències específiques de la titulació.